Pelety

Pelety jsou velice populární hlavně u našich sousedů v Rakousku a v Německu. Opět se jedná o vysokotlace lisovaný výrobek bez příměsi pojiv. Průměr pelety je obvykle 6mm nebo 8mm. Je možné dodat 2 druhy:

  • Pelety certifikované dle ÖNORM M 7135
  • Pelety standardní dle DIN 51731

Pelety certifikované – vysoce kvalitní pelety bez příměsi kůry.

Výhřevnost je 18,80 MJ/kg

Obsah popele je 0,5%

Pelety standardní – se prakticky liší jen vyšším obsahem popele, protože na výrobu není použita pouze surovina bez příměsi kůry.

Výhřevnost je 18,80 MJ/kg

Obsah popele je 1,5%

Balení je v 15 kg PE pytlích v big-bagu 1000 kg nebo volně ložené.

Jeden kamion = 24 t