Top

TOP 180

TOP 180 je vysoce stlačená izolační deska, vhodná na střešní izolace a zateplení fasád. Vrchní vrstva je opatřena latexovým nástřikem zabraňujícím skluzu. Díky tomu se mohou tyto desky používat na sklony od 18o.
Koeficient tepelné vodivosti λD: 0,042 W/(m·K)
Měrná hmotnost dřevovláknité desky: 180 kg/m³
Vyráběné formáty:
Hrana:
P+D
Plocha
(m2 na desku)
572 x 2000 mm (1,14 m2)
572 x 2500 mm (1,43 m2)
Tloušťka
(mm)
22
35
50
60
80
100
120
140
160
Ks na paletě
108
66
48
40
30
24
20
16
14
Technické parametry Vám sdělíme na vyžádání.

TOP 220

TOP 220 je vysoce stlačená izolační deska se zvýšenou pevností, vhodná na střešní izolace a zateplení fasád. Vrchní vrstva je opatřena latexovým nástřikem zabraňujícím skluzu. Díky tomu se mohou tyto desky používat na sklony od 18o.
Tlaková pevnost kolmo na plochu: větší nebo rovno 280 kPa
Pevnost v tahu: větší nebo rovno 42 kPa
Vyráběné formáty:
Hrana:
P+D
Plocha
(m2 na desku)
572 x 2000 mm (1,14 m2)
572 x 2500 mm (1,43 m2)
Tloušťka
(mm)
22
35
50
Ks na paletě
108
66
48
Technické parametry Vám sdělíme na vyžádání.